1
Хүн хэлээрээ, мал хөлөөрөө гэх мэт цэцэн үгс урсгаж зогсдог Н.Батбаяр сайд Э.Бат-Үүл баатарын эгдүүг хүргэсэн нь илэрхий байна.
Дэлгэрэнгүй